Yayınlar

Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (IQSES) Hibe Programı

(Özel Eğitim Emek İster) TREESP2.1.IQSES/242 Projesi

Bingöl Özel Eğitim Araştırması Raporu.pdf

Fen Bilimleri Etkinlik Kitabı.pdf

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Etkinlik Kitabı.pdf

Matematik Etkinlik Kitabı Baskı.pdf

Türkçe Etkinlik Kitabı.pdf

Kaynaştırma Sınıflarında Davranış Yönetimi ve Etkili Uygulamalar.pdf

 

 

FİZİBİLİTE RAPORLARI

Fırat Kalkınma Ajansı (TRB1/19/FD/0021) Destekli Bingöl Arıcılık Yatırımları Fizibilite Raporu

BİNGÖL ARICILIK YATIRIMLARI FİZİBİLİTESİ.pdf