Proje Çevrim Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi düzenlendi

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 28-30 Ocak 2020 tarihleri arasında 3 gün süre ile Proje Çevrim Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim, birimimiz Öğr. Gör. Mahmut BUYANKARA tarafından Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Teknik Resim Salonunda yaklaşık 30 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılara Proje Döngüsü Yönetimi, Sorun Analizi, Hedef Analizi, Paydaş Analizi, Strateji Analizi, Mantıksal Çerçeve Matrisi Hazırlama, Hibe Başvuru Paketinin Tanıtımı, Başvuru Formu Hazırlama ve Projelere Fon Sağlayan Kuruluşlar hakkında bilgiler aktarıldı.

Proje eğitimi katılım belgelerinin takdimi ile son bulmuştur.