Avrupa Birliğine sunulan IPA projesi kabul edildi

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında yayınlanan Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı’na sunmuş olduğumuz proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Yürütücülüğünü Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Öğretim Görevlisi Mahmut BUYANKARA’nın yaptığı “Special Education Requires Effort/Özel Eğitim Emek İster” isimli projenin amacı, özel eğitim öğrencilerinin eğitim gereksinimlerini, yapılacak öğretmen eğitimleri ve oluşturulacak ortak mekanlar üzerinden etkin bir şekilde karşılayarak, bu alanda başarılı teknikleri uygulamak ve yapılacak araştırmalarla mevcut durumu iyileştirmektir.

Başvuru sahipliğini Üniversitemizin yaptığı projenin ortağı Bingöl Rehberlik ve Araştırma Merkezi olup faaliyetler işbirliği içerisinde ve beraberce yürütülecektir. Proje 01.11.2021 tarihi itibari ile başlamış olup 16 aylık bir uygulama süreci bulunmaktadır.

Projenin beklenen sonuçlarıyla bağlantılı çalışmalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Özel eğitim konusunda öğretmen yeterliliklerinin artırılması için, Öğretmenlere yönelik olarak çalışma kitapları ve djital içerikler oluşturma, Destek eğitimi ve kaynaştırma sınıflarına giren 250 öğretmene eğitimler verilmesi, dil terapisi eğitimleri verilmesi, özel eğitimin farklı alanları arasındaki farkı azaltma eğitimi verilmesi,
  • Ailelerin özel eğitim konusunda farkındalıklarının artırılması için, engel türüne uygun olarak iletişim ve sosyalleşme eğitimleri verilmesi,
  • Engelli çocukların yetenekleri doğrultusunda daha iyi eğitim görmeleri için 10 okulda Destek Eğitmi Odalarının Donatımı,
  • Bingöl’de özel eğitimin mevcut durumu ve iyileştirme yollarının geliştirilmesi için alan uzmanları, özel eğitim ve kaynaştırma öğretmenleri, ilgili aileler, RAM ve MEM temsilcilerinde oluşan bir çalıştay düzenlenecektir. Ayrıca Özel eğitmin mevcut durumu, tarafların yaklaşımları, sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bir araştırma yapılacaktır.