Amaç, Misyon ve Vizyon

  • Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (PKM)

    Amacımız: Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulan Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan akademisyen ve birimlerin araştırma projelerine destek veren uluslararası ve ulusal kurumlar tarafından sağlanan imkanlardan en etkin biçimde faydalanmasını amaçlamaktadır.

    Misyonumuz: Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak misyonumuz, uluslararası ve ulusal proje destekleri hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek üniversitemizde araştırma destekleri hakkında detaylı bilgileri araştırmacılarla paylaşmalarını sağlamak ve bu fonların bilinçli bir şekilde kullanılması amacıyla üniversite bünyesinde proje kültürünün gelişmesine katkıda bulunmaktır.

    Vizyonumuz: Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi,Bingöl Üniversitesi'nin proje desteklerinden azami derecede faydalanarak, araştırmacılarımızın yapacakları projelerle hem üniversitemiz hem de ülkemiz için önemli başarılara ulaşmayı vizyon edinmiştir.

    nlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması.