TÜBİTAK COVID-19 Salgınına İlişkin ARDEB 1001 Programı Özel Çağrı

1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” Özel Proje Çağrısı açılmıştır. 
 
Proje süresi azami 6 aydır.
Destek üst limiti: 200.000 TL
Çağrı son başvuru tarihi: 04.05.2020
 
 

Çağrının amacı; COVID-19 küresel salgınının mevcut ve öngörülen sorun ve etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden incelenmesi, araştırılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Sunulacak proje önerilerinin aşağıdaki kapsamda ele alınması beklenmektedir:

  • Mevcut durumun ve eğilimin kanıt temelli bilimsel verilerle ortaya konulması,
  • Kısa, orta, uzun vadeli projeksiyon, öngörü, analiz ve planlama çalışmaları yapılması,
  • Bu analiz ve öngörüler doğrultusunda karar alıcılara ve uygulayıcılara katkı sağlayacak çözüm önerilerinin oluşturulması.

Bunun yanı sıra sunulacak proje önerilerinin, salgının neden olduğu çok boyutlu etkilerin anlaşılması açısından, gerekli durumlarda, konuyu disiplinlerarası bir yaklaşımla ele almaları da önem arz etmektedir.