TÜBİTAK-ARDEB 1002-Hızlı Destek Programında Yenilik

Değerli Araştırmacılar; 

TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı artı1002-A Hızlı Destek Modülü ve 1002-B Acil Destek Modülü olmak üzere iki modülde projeleri desteklemeye devam edecektir. 
Ayrıca doktora öğrencileri; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenmekte olan bir projede bursiyer iken aynı anda, doktora tezleriyle ilgili farklı bir proje ile 1002-Hızlı Destek Programına proje yürütücüsü olarak başvuru yapabilecek veya halihazırda 1002 Programı kapsamında desteklenen bir projede proje yürütücüsü iken farklı bir projede bursiyer olabilecek. 

Başvuru şartları ve ayrıntılı bilgi için aşağıda yer alan program sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.