ÖZEL EĞITIM EMEK İSTER PROJESI (TREESP2.1.IQSES/242) İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇALIŞTAYI yapıldı

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇALIŞTAYI

 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (IQSES) Hibe Programı uygulanmaktadır.  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Milli Eğitim Bakanlığı’dır.

Bu kapsamda uygulanmakta olan “Özel Eğitim Emek İster” projesi, Bingöl Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bingöl Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin ortaklığında yürütülmektedir.

      Proje kapsamında 27 Ekim 2022 Tarihinde, Recep Tayyip Kongre Merkezinde “Özel Eğitimde İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı” Bingöl Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN, Prof. Dr. Hasan ÇİFTCİ, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil YÜCEL, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Mesut İLHAN, akademisyenler, İl Milli Eğitim Şube müdürleri, belediye temsilcileri, özel eğitim öğretmenleri, rehber öğretmenler, branş öğretmenleri, okul müdürleri, kurum temsilcileri, özel rehabilitasyon merkezleri yöneticileri, STK temsilcileri ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti.

      Çalıştay dört oturum şeklinde gerçekleşti. Toplu oturumun yapıldığı ilk bölümde açılış konuşmaları proje sunumu ve çalıştay metodolojisi hakkında bilgiler verildi. Daha sonra grup oturumlarına geçildi. Katılımcı 160 kişi üç gruba bölünerek şu konuları tartıştı. Birinci grup: “Özel Eğitim Uygulamalarında Ailenin Yeri” başlığı altında “aile içi iyi uygulamalar, ailelerin  karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili diğer konuları” ele aldı. İkinci grup: “Özel Ortamlarında Özel Eğitim Uygulamaları” başlığı altında “eğitim ortamlarında karşılaşılan iyi uygulamalar, kaynaştırma/bütünleştirme eğitimleri, öğretmen eğitimleri/ yeterlilikleri, destek eğitimi uygulamaları (rehabilitasyonlar) ve ilgili diğer konular”  ele alındı. Üçüncü grup: “Toplumda Özel Eğitimin Yeri” başlığı altında “özel eğitimde karşılaşılan iyi uygulamalar, özel öğrencilerin hakları, kurum ve kuruluşların (Kamu, STK, Özel Kuruluşlar vb.) özel eğitim yaklaşımları ve tutumları” ele alındı.

Sonuç oturumunda çalıştay kapsamında tartışılan konular özetlenerek, bazı iyi uygulamalar paylaşıldı ve çalıştay sonuç raporu oluşturuldu. Çalıştay dilek ve temennilerle sona erdirildi.