Gelecek Gençlerin/Kültür Endüstrileri Destek Programı

Kültür ve Turizm Bakanlığı “Gelecek Gençlerin” Kültür Endüstrileri Destek Programı

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Gençlerin kültür endüstrileri alanında girişimciliğinin teşvik edilmesi
Öncelik 2: Gençlerin kültür ve sanat alanında yenilikçi modellerle yaratıcı ürün/eser
üretme becerilerinin geliştirilmesi

Proje Bütçeleri:

Öncelik 1 kapsamındaki başvurular için:
Asgari Destek Miktarı:200.000 TL
Azami Destek Miktarı:750.000 TL


Öncelik 2 kapsamındaki başvurular için:
Asgari Destek Miktarı:50.000 TL
Azami Destek Miktarı:200.000 TL

Son Başvuru Tarihi: 24.12.2021

Başvuru linki: https://gelecekgenclerin.ktb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi: https://www.telifhaklari.gov.tr/haber/Gelecek-Genclerin-Kultur-Endustrileri-Destek-Programi-Lansmani-Yapildi-