AB Projesi 1. Finansal ve Teknik Değerlendirme Toplantısı

Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Special Education Requires Effort/Özel Eğitim Emek İster” isimli projenin 1. Finansal ve Teknik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Bingöl Üniversitesi ve Bingöl Rehberlik ve Araştırma Merkezi proje yetkililerinin katılımıyla 08.12.2021 tarihinde Bingöl RAM ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda;

  • Projenin birinci ayında yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi
  • Proje eylem planının gözden geçirilmesi ve revize edilmesi
  • Projenin 2. ayında yapılacak faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve uygulamaya dönük çalışmalar
  • Ortakların kendi aralarında iş bölümünün yapılması
  • Dilek ve temenniler

konuları görüşülmüştür.