Birimler

Birimler

Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Birimler, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkez çalışanları ve gerekli durumlarda kurum dışından konusunda uzman kişilerden oluşturulabilir. Yönetim Kurulu, her birimden bir kişiyi birim sorumlusu olarak görevlendirir. Merkez birimlerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan birim, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunar.

PERSONEL SAYISI VE NİTELİKLERİ

Proje koordinasyon uygulama ve araştırma merkezinde 4 personel (müdür, müdür yardımcısı ve iki adet uzman)  bulunmaktadır.

 

Organizasyon Şeması