Anasayfa

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi  Görev ve Çalışmaları:

  • Yurt içinden ve yurt dışından proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak,
  • Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ya da gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
  • Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak,
  • Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,
  • Proje yönetimi süreçlerini izlemek,
  • Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek,
  • Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma çerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,
  • Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale dosyalarını hazırlamak,
  • Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak.

Amacımız: Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulan Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan akademisyen ve birimlerin araştırma projelerine destek veren uluslararası ve ulusal kurumlar tarafından sağlanan imkanlardan en etkin biçimde faydalanmasını amaçlamaktadır.

Misyonumuz: Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak misyonumuz, uluslararası ve ulusal proje destekleri hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek üniversitemizde araştırma destekleri hakkında detaylı bilgileri araştırmacılarla paylaşmalarını sağlamak ve bu fonların bilinçli bir şekilde kullanılması amacıyla üniversite bünyesinde proje kültürünün gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz: Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi,Bingöl Üniversitesi'nin proje desteklerinden azami derecede faydalanarak, araştırmacılarımızın yapacakları projelerle hem üniversitemiz hem de ülkemiz için önemli başarılara ulaşmayı vizyon edinmiştir.

free website counter code