AB Projesi

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

This project co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (IQSES) Hibe Programı (Özel Eğitim Emek İster) TREESP2.1.IQSES/242 Projesi

Quality of Special Education Services for Inclusive Education (IQSES) Grant Program (Special Education Requires Effort) TREESP2.1.IQSES/242 Project

‘‘Özel Eğitim Emek İster’’

Proje kapsamında özel eğitim konusunda öğretmen yeterliliklerinin artırılması için öğretmenlere yönelik olarak çalışma kitapları ve dijital içerikler oluşturma, destek eğitimi ve kaynaştırma/bütünleştirme sınıflarına giren 250 öğretmene eğitimler verilmesi, 50 öğretmene dil terapisi eğitimleri verilmesi, 70 öğretmene özel eğitimin farklı alanları arasındaki farkı azaltmaya yönelik eğitim verilmesi, engelli öğrencisi bulunan ailelerin özel eğitim konusunda farkındalıklarının artırılması için engel türlerine uygun olarak iletişim, sosyalleşme ve mahremiyet eğitimlerinin verilmesi gibi faaliyetler yer alıyor.

Ayrıca proje ile birlikte; özel eğitim hizmetlerinin etkili bir şekilde sürdürülmesi için 10 okulun destek eğitimi odalarının donatımı, Bingöl’de özel eğitimin mevcut durumu ve iyileştirme yollarının geliştirilmesi için alan uzmanları, özel eğitim ve kaynaştırma öğretmenleri, ilgili aileler, RAM ve Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinde oluşan katılımcılarla bir çalıştay düzenlenmesi gibi faaliyetlerin yapılması hedefleniyor.

Bütün bu faaliyetlerle birlikte proje kapsamında 370 öğretmene ve 200 aileye eğitim verilmesi, bir araştırma raporu hazırlanarak basılması, 10 okulun destek eğitimi odalarının donatılması, öğretmenlere yardımcı eğitim materyali olarak 5 kitap oluşturulması ve derse yardımcı 70 adet dijital içerik hazırlanması planlanıyor.