AB Projesi

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

This project co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (IQSES) Hibe Programı (Özel Eğitim Emek İster) TREESP2.1.IQSES/242 Projesi

Quality of Special Education Services for Inclusive Education (IQSES) Grant Program (Special Education Requires Effort) TREESP2.1.IQSES/242 Project

‘‘Özel Eğitim Emek İster’’

Proje kapsamında özel eğitim konusunda öğretmen yeterliliklerinin artırılması için öğretmenlere yönelik olarak çalışma kitapları ve dijital içerikler oluşturma, destek eğitimi ve kaynaştırma/bütünleştirme sınıflarına giren 250 öğretmene eğitimler verilmesi, 50 öğretmene dil terapisi eğitimleri verilmesi, 70 öğretmene özel eğitimin farklı alanları arasındaki farkı azaltmaya yönelik eğitim verilmesi, engelli öğrencisi bulunan ailelerin özel eğitim konusunda farkındalıklarının artırılması için engel türlerine uygun olarak iletişim, sosyalleşme ve mahremiyet eğitimlerinin verilmesi gibi faaliyetler yer alıyor.

Ayrıca proje ile birlikte; özel eğitim hizmetlerinin etkili bir şekilde sürdürülmesi için 10 okulun destek eğitimi odalarının donatımı, Bingöl’de özel eğitimin mevcut durumu ve iyileştirme yollarının geliştirilmesi için alan uzmanları, özel eğitim ve kaynaştırma öğretmenleri, ilgili aileler, RAM ve Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinde oluşan katılımcılarla bir çalıştay düzenlenmesi gibi faaliyetlerin yapılması hedefleniyor.

Bütün bu faaliyetlerle birlikte proje kapsamında 370 öğretmene ve 200 aileye eğitim verilmesi, bir araştırma raporu hazırlanarak basılması, 10 okulun destek eğitimi odalarının donatılması, öğretmenlere yardımcı eğitim materyali olarak 5 kitap oluşturulması ve derse yardımcı 70 adet dijital içerik hazırlanması planlanıyor.

 

Projenin Eğitim Faaliyetleri Devam Ediyor

Bingöl Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezinin iş birliğinde yürütülen ‘Özel Eğitim Emek İster’ projesinin faaliyetleri devam ediyor.

24 Mart 2022 tarihinde açılış toplantısı yapılan projenin faaliyetleri; kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi, alanlar arası farkı azaltma eğitimi ve aile eğitimleri ile devam ediyor.

Kaynaştırma/Bütünleştirme Eğitimi

9 Mayıs 2022-30 Haziran 2022 tarihleri arasında, alanında uzman 4 özel eğitimci tarafından, 250 branş ve sınıf öğretmenlerine gruplar halinde 8 hafta kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi verildi. Eğitimler; 100. Yıl ortaokulu, Gazi İlkokulu, Borsa İstanbul Bingöl Anadolu Lisesi’nde yapıldı.

Alanlar Arası Farkı Azaltma Eğitimi

13-17 Haziran 2022 tarihleri arasında, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR “Zihinsel Engelliler Alanı”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü’nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra YÜCEL “İşitme Engelliler Uzmanı”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Görme Engelliler Ana Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu ALTUNAY “Görme Engelliler Uzmanı”; 85 özel eğitim öğretmenine, 5 gün alanlar arası farkı azaltma eğitimini Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda verdi. Eğitimde ara ikramlar ve öğlen yemeği ile devam etti.

 Aile Eğitimi

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR tarafından, 15 Haziran 2022 Tarihinde, Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konferans Salonunda 218 engelli bireyi olan aileye “Mahremiyet ve Cinsiyet” konusunda ailelere eğitim verildi. Proje kapsamında yapılan aile eğitime yoğun bir katılım sağlandı. DÜZKANTAR, yoğun katılımdan dolayı memnuniyetini belirtti ve böyle eğitimlerin Bingöl’de daha sık yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR 29 Haziran 2022 Tarihinde, Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konferans Salonunda 200 engelli bireyi olan aileye “İletişim ve Sosyalleşme” konusunda ailelere eğitim verdi.

 

ÖZEL EĞITIM EMEK İSTER PROJESI (TREESP2.1.IQSES/242) İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇALIŞTAYI yapıldı

https://proje.bingol.edu.tr/duyurular/ozel-egitim-emek-ister-projesi-treesp2-1-iqses-242-iyi-uygulama-ornekleri-calistayi-yapildi/

 

ÖZEL EĞİTİM EMEK İSTER PROJESİ Kaynaştırma/Bütünleştirme 2. Dönem Eğitimleri başladı

https://proje.bingol.edu.tr/duyurular/ozel-egitim-emek-ister-projesi-kaynastirma-butunlestirme-2-donem-egitimleri-basladi/