FEVZİ ŞEVİK

Öğr. Gör. FEVZİ ŞEVİK

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : REKTÖRLÜK / REKTÖRLÜK

Email : fsevik@bingol.edu.tr

Dahili : 3227

Oda No : 2-47


1990 yılında Antalya’da doğan Fevzi Şevik, 2008 yılında Alanya Fevzi Alaettinoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiştir. Aynı Üniversitede Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nda 2014 yılında Yüksek Lisans derecesini alarak Doktora eğitimine başlamıştır. Hayvansal ve bitkisel kaynaklı organik atıkların yönetimi alanında tez çalışmasına devam etmektedir. 2014-2016 yılları arasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği ile şirket kurmuş ve yöneticilik yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında özel bir firmanın Çevre Danışmanlığını yapmıştır. 2019 yılında Bingöl Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Lisans-Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2008-2012

Yüksek Lisans-Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 2012-2014

Doktora-Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014-devam ediyor

 

Öğretim Görevlisi, Bingöl Üniversitesi, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

 1. Girişimci Mühendislik İnşaat Emlak Site Yönetimi Mobilya İnşaat Malzemeleri Turizm Tekstil Tarım Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti., Şirket Müdürü, Nisan 2014-Haziran 2018.
 2. Bursa Ekoloji Danışmanlık-Endüstriyel Atık Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Çevre Görevlisi, Mart 2016-Haziran 2018.
 1. Şevik F., Tosun İ., Ekinci K., 2018, The Effect of FAS and C/N Ratios on Co-composting of Sewage Sludge, Dairy Manure and Tomato Stalks, Waste Management, 2018, https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.07.051
 2. Ekinci K., Tosun İ., Bıtrak B., Kumbul B.S., Şevik F., Sülük K., 2018. Effects of Initial C/N Ratio on Organic Matter Degradation of Composting of Rose Oil Processing Solid Wastes, International Journal of Environmental Science and Technology. https://doi.org/10.1007/s13762-018-1947-9
 3. Şevik F., Tosun İ., Ekinci K., 2016, Composting of Olive Processing Wastes and Tomato Stalks Together with Sewage Sludge or Dairy Manure, International Journal of Environmental Science and Technology, 13:1207-1218. https://doi.org/10.1007/s13762-016-0946-y
 1. Şevik F., Tosun İ., Ekinci K., 2018. Properties of Pomegranate Process Wastes and Determination of Disposal Strategies, International Marmara Science and Social Sciences Congress, IMASCON 2018, 23-25 November, Kocaeli, Turkey.
 2. Şevik F., Tosun İ., Ekinci K., 2018. Biofiltration of Ammonia Produced in Sewage Sludge Composting, International Conference on Science and Technology, ICONST 2018, Prizren-Kosova, 05-09 September.
 3. Kemal Sülük, Fevzi Şevik, Barbaros Salih Kumbul, İsmail Tosun, Kamil Ekinci, 2018. Investigation of Compostability of Oil Extracted Juniper Berry with Different Organic Wastes, EurAsia 2018 Waste Management Symposium, 2-4 May, YTU Davutpaşa Congress & Cultural Center, Istanbul, Turkey.
 4. Kamil Ekinci, Barbaros Salih Kumbul, Fevzi Şevik, Kemal Sülük, Hüseyin Kaçar Hamdi Tunce, Nurgül Türemiş, 2016. Composting of Strawberry Harvest Residues with Poultry and Dairy Manures, EurAsia 2016 Waste Management Symposium, 2-4 May, YTU 2010 European Capital of Culture Congress & Cultural Center, Istanbul, Turkey.
 5. Ekinci K., Külcü R., Tosun İ., Onursal E., Kumbul B., Bıtrak B., Şevik F., Sülük K., 2015. Design and Construction of Fifteen-Automatically Controlled Laboratory Scaled Reactor Composting Systems, XXXVI CIOSTA & CIGR Section V Conference, Environmentally Friendly Agriculture and Forestry For Future Generations, Russia, 26-28 May.
 6. Şevik F., Tosun İ., Ekinci K., 2015. Investigation of Temperature Distribution at Reactor Profile During The Composting of Sewage Sludge With Different Materials, VI. Turkish- German Solid Waste Days-Young Researchers Forum, TAKAG 2015, İzmir, 26-29 May.
 7. Şevik F., Öztürk H., 2015. Evaluation of Drinking and Using Water Quality Parameters of Artesian and Tap Water, 5. Food Safety Congress, İstanbul, 7-8 Mayıs.
 1. Şevik, F., Tosun, İ., Ekinci, K. Arıtma Çamurunun Farklı Atıklar İle Kompostlaştırılmasında Kütle ve Hacim Değişimleri. 7. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi UKAY’2015, 14-16 Ekim, Gaziantep.
 2. Şevik F., Tosun İ., Ekinci K., 2014. Arıtma Çamurlarının Farklı Organik Atıklar İle Kompostlaştırılmasında pH ve Elektriksel İletkenlik Değişimi, 6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY 2014, Van, 01-04 Ekim.
 3. Şevik F., Taylan Ş., Levent S., Yarbaş B., Tosun İ., 2012. Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesinde Oluşan Organik Atıklarının Aerobik Kompostlaştırılmasında Gözenek Malzemesinin Etkisi, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY 2012, Antalya, 17-20 Ekim.
 4. Şahiner F., Kaya H., Bilgin A., Şevik F., 2012. Kovada Gölü Üzerine Etkili Çevre Sorunlarının Araştırılması, Üniversite Öğrencileri 7. Çevre Sorunları Kongresi, ÇESKO 2012, İstanbul, 07-10 Mayıs.
 5. Şevik F., Konca İ., Altay M., Şimşek K., 2012. Göller Bölgesi Üzerinde Etkili Çevre Sorunları, 3. Ulusal Ekoloji ve Çevre Öğrenci Kongresi, İstanbul, 09-11 Şubat.
 6. Taylan Ş., Şevik F., Akyüz A., Koca Z., 2010. Türkiye’deki Üniversitelerde Çevre Mühendisliği Eğitiminin Ders Özellikleri ve Ders İçeriklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri, Üniversite Öğrencileri 5. Çevre Sorunları Kongresi, ÇESKO 2010, İstanbul, 21-22 Mayıs.
 7. Şevik F., Taylan Ş., Levent S., Sülük K., 2010. Isparta’daki Hava Kirliliğinin Solunum Sistemine Etkilerinin Değerlendirilmesi, Üniversite Öğrencileri 5. Çevre Sorunları Kongresi, ÇESKO 2010, İstanbul, 21-22 Mayıs.
 1. Hayvansal ve Bitkisel Atıklardan Elde Edilecek Solucan Kompostunun Zenginleştirme Yöntemlerinin Araştırılması, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2018-2019, Yardımcı Araştırmacı, Proje Bütçesi: 59404,42TL
 2. Arıtma Çamurlarının Farklı Katkı Malzemeleri İle Birlikte Kompostlaştırılabilirliğinin Araştırılması, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 3815-YL1-13, 2013-2014, Yardımcı Araştırmacı, Proje Bütçesi: 5000 TL
 3. Robotik Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Makinesi Üretimi (RBODM), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2014 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı, 214-2015, Proje Yürütücüsü, Proje Bütçesi: 99999 TL
 4. TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Süleyman Demirel Üniversitesi Organik Atıklarından Aerobik Kompost Üretimi, 2011-2012, Proje Yürütücüsü, Proje Bütçesi: 2000 TL
 5. TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Süleyman Demirel Üniversitesi Batı-Doğu Yerleşkesi Çim Atıklarından Biyogaz Üretimi, 2009-2010, Proje Yürütücüsü, Proje Bütçesi: 1000 TL
 6. TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Kampüs İçerisinde Oluşan Organik Atıkların Yüksek Katılı Anaerobik Arıtımı, 2017-2018, Proje Yürütücüsü, Proje Bütçesi: 2250 TL
 7. TÜBİTAK KAMAG 1007, Proje No: 111G149 Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirmek Üzere Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi, 2013-2017, Bursiyer, Proje Bütçesi: 550935 TL
 8. TÜBİTAK 3001, Proje No: 118Y074 Alkaloid İşleme Atıklarının Sığır Gübresi İle Anaerobik Ayrıştırılmasında Gaz Karıştırmanın ve Hidrojen Beslemenin Metan Üretimine Etkisi, Şubat 2018, Bursiyer, Proje Bütçesi: 59975 TL
 1. Seminer, Tıbbi Atıkların Yönetimi, SDÜ, Konuşmacı, 2018, Isparta
 2. Seminer, Sıfır Atık Projesi, SDÜ, Konuşmacı, 2018, Isparta.
 1. Ege Üniversitesi Ebiltem Özgün Projeler Yarışması En İyi Fikir Projesi Ödülü, 2009
 2. SDÜ Öğrenci Proje Yarışması Tarım, Orman ve Su Kategorisi 3. lük Ödülü, 2012
 3. SDÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Poster Yarışması Birinciliği, 2012
 4. SDÜ Bilim ve Bahar Şenliği, Girişimcilik Yarışması Teşvik Ödülü, 2013
 5. TÜBİTAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması 1. Aşama Ödülü, 2013
 6. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknogirişim Sermaye Desteği, 2014
 7. Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV), Hayvansal Atıkların Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar, İhtiyaçlar ve Yönetim Teknolojilerinin Belirlenmesi alanında doktora bursu (Mayıs 2016- Nisan 2018)