HARUN KAYA KESİK

Dr. Öğr. Üyesi HARUN KAYA KESİK

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ

Email : hkesik@bingol.edu.tr

Dahili : 1206-5425

Oda No : A2-13


Adı Soyadı                       : Harun Kaya KESİK

Doğum Yeri ve Tarihi    : Erzincan, 15.02.1990

Ünvan                             : Dr. Öğr. Üyesi     

İletişim                            : hkesik@bingol.edu.trkesikharun@gmail.com

                                   

 

 

Eğitim Bilgileri

Erzincan Orgeneral Selahattin Demircioğlu  İlkokulu       : 1997-2001

Erzincan Ziya Gökalp İlköğretim Okulu                              : 2001-2004

Erzincan Milliyet Anadolu Öğretmen Lisesi                        : 2004-2008

Lisans: 

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi                                  : 2009-2014

Doktora: 

Fırat Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü                                   : 2014-2018

(Veteriner Parazitoloji)  

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Veteriner Fakültesi

Fırat Üniversitesi

2009-2014

Y.Lisans

Veteriner Fakültesi

Fırat Üniversitesi

2009-2014

Doktora

Veteriner Parazitoloji

Fırat Üniversitesi

2014-2018

- Koordinatör Yardımcısı (27.05.2020 - Devam)

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Eski Adı Kalkınma Bakanlığı) tarafından finanse edilen ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından      organize edilen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" Projesi kapsamında Tarım ve Havza          Bazlı Kalkınma alanında Pilot Üniversite Seçilen Bingöl Üniversitesi, Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez (PİKOM) Birimi 

- Fakülte Kurulu Üyesi (04.06.2020 - Devam) 

   Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

- Bölüm Başkan Yardımcısı (09.04.2019 - Devam)

   Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler 

Doktor Öğretim Üyesi (27.09.2018 - Devam)

   Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı

 

Sıra no

Dersin Adı

Fakülte/Enstitü

Haftalık saaati (T/U)

1

Parazitoloji

Veteriner Fak.

1+1

2

Helmintoloji

Veteriner Fak.

2+2

3

Medikal Biyoloji

Veteriner Fak.

2+0

4

Dışkı Muayeneleri

Sağlık Bil. Enst.

3+0

5

Genel Parazitoloji

Sağlık Bil. Enst.

3+0

6

Uzmanlık Alan Dersi

Sağlık Bil. Enst.

6+0

7

Danışmanlık

Sağlık Bil. Enst.

1+0

 1. Ahmed H, Şimşek S, Saki CE, Kesik HK, Gunyakti Kılınc S. Molecular Characterization of Hypoderma spp. in Domestic Ruminants from Turkey and Pakistan. J. Parasitol, (2017); 103(4): 303-308.
 2. Gazioglu A, Şimşek S, Kizil Ö, Çeribaşı AO, Kesik HK, Ahmed H. Clinical, Pathological and Molecular Evaluations and CT Scan Screening of Coenurosis (Coenurus cerebralis) in Sheep and Calves. Braz. J. Vet. Parasitol. (2017); 26(1): 3-9.
 3. Kilinc SG, Kesik HK, Simsek S (2019). Molecular characterization and haplotypes of sheep and goat isolates of Cysticercus tenuicollis in Turkey. Parasitology 146, 1047–1054. https://doi.org/10.1017/ S0031182019000362
 4. Kesik HK, Gunyakti Kilinc S, Simsek S and Gul A. (2019). Occurrence of Liver Hydatid Cysts in a Donkey and Molecular Characterization of Echinococcus Equinus. Journal of Parasitology 2019 105(3) 442–445. DOI: 10.1645/19-3
 5. Kesik HK, Simsek S, Kilinc SG, Koroglu E. (2019). Identification of Antigen B (AgB) Gene Polymorphism in Cattle and Sheep Isolates of Echinococcus granulosus and Investigation of Effects on Serological Diagnosis, Acta Tropica (2019), https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2019.105099
 6. SG Kilinc, F Celik, HK Kesik, S Simsek. (2020) In Silico Analysis of the Biodiversity and Conservation Status of Mitochondrial Cytochrome C Oxidase Subunit 1 (CO1) Gene of Taenia multiceps. Acta Parasitologica. Published 04 june 2020. 
 7. A Khan, H Ahmed, H Khan, S Simsek, SG Kilinc, HK Kesik, G Yayi, F Celik, MS Afzal, CM Budke. (2020) First report of Echinococcus canadensis (G6/G7) by sequence analysis from the Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. Acta Tropica. Vol 209 September 2020, 105559. https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2020.105559
 8. S Mehmood, S Simsek, F Celik, HK Kesik, SG Kilinc, H Ahmed. (2020) Molecular survey on cattle and sheep hydatidosis and first detection of Echinococcus canadensis (G6/G7) in sheep in Turkey. Parasitology. 147(9): 1055-1062. DOI: https://doi.org/10.1017/S0031182020000785.
 1. Gelen S, Kesik HK, Şimşek S. Fasciola hepatica’nın morfometrik ve moleküler analizi. F.Ü.Sağ. Bil. Derg. 2016; 30(3): 199-202.
 2. Kesik HK, Günyaktı Kılınç Ş, Şimşek S. Türkiye’nin Farklı İllerinden Elde Edilen Buzağı Dışkılarında Eimeria Ookistlerinin Yaygınlığı ve Ookist Yükünün Belirlenmesi. F.Ü.Sağ. Bil. Derg. 2018, Cilt 32, Sayı 2.
 1. Gazioğlu A, Simsek S, Kızıl Ö, Çeribaşı AO, Kesik HK, Ahmed H. (2016). Clinical, pathological and molecular evaluations and CT scan screening of coenurosis (Coenurus cerebralis) insheep and calves, XXVII. World Congress on Echinococcosis 4-7 October 2017, in Algiers, the capital of Algeria.
 1. Gelen S, Kesik HK, Simsek S. Fasciola hepatica’nın Morfometrik ve Moleküler Analizi. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Erzurum.
 2. Ahmed H, Simsek S, Saki CE, Kesik HK, Günyaktı Kılınç S. (2017). Molecular Characterization of Hypoderma spp. in domestic ruminants from Turkey and Pakistan. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül 2017, Eskişehir.
 3. Harun Kaya KESİK, Sami ŞİMSEK,Seyma GÜNYAKTI KILINÇ, Ergün KÖROĞLU, Echinococcus granulosus'un Sığır ve Koyun İzolatlarındaki Antijen B (AgB)Gen Polimorfizminin Belirlenmesi ve Serolojik Tanı Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması, Sözlü Sunum, 21. Parazitoloji Kongresi Çeşme, İzmir, 28 Eylül 2019, 03 Ekim 2019.
 4. Harun Kaya KESİK, Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ, Figen ÇELİK, Sami ŞİMŞEK, Elazığ İlinde Kesimi Yapılan Sığırlardan Elde Edilen Echinococcus granulosus İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu, Sözlü Sunum, 21. Parazitoloji Kongresi Çeşme, İzmir, 28 Eylül 2019, 03 Ekim 2019.
 5. Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ, Harun Kaya KESİK, Sami ŞİMŞEK, Koyun ve Keçilerden Elde Edilen Cysticercus tenuicollis İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu ve Haplotiplerinin Belirlenmesi, Sözlü Sunum, 21. Parazitoloji Kongresi Çeşme, İzmir, 28 Eylül 2019, 03 Ekim 2019.
 6. Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ, Canan AKDENİZ İNCİLİ, Harun Kaya KESİK, Burak KARABULUT, Sami ŞİMŞEK, ,  Türkiye'de Bir Yaban Domuzunda Akciğer Hidatik Kistinin Moleküler Karakterizasyonu, Sözlü Sunum, 21. Parazitoloji Kongresi, Çeşme, İzmir, 28 Eylül 2019, 03 Ekim 2019

Destekleyen Kuruluş

Gerçekleştiği Yer

Türü

Adı

TÜBİTAK

(1002)

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Doktora

 

Echinococcus granulosus’un sığır ve koyun izolatlarındaki Antijen B (AgB) gen polimorfizminin belirlenmesi ve serolojik tanı üzerindeki etkinliğinin araştırılması.