CİHAT YAŞAROĞLU

Doç. Dr. CİHAT YAŞAROĞLU

Unvan : DOÇENT

Birim / Bölüm : FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ

Email : cyasaroglu@bingol.edu.tr

Dahili : 2379 - 3323

Oda No : D1-22


Doktora

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı 2007 - 2012

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı 2004 – 2006

Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği  2000 – 2004

Doç. Dr.: 2017-

Dr.: 2012-2017

 

Görev Dönemi

Kurum

Bölüm

Görev Adı / Unvan

2004-2011

MEB

 

Sınıf Öğrt.

2011-2012

Bingöl Üniversitesi

FEF

Öğr. Gör

2012-

Bingöl Üniversitesi

FEF, Psikoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

MAHMUT ÇAKAN, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017 

HUNAR KAMAL QADER QADER, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018

YAŞAROĞLU, C . (2018). ÖĞRETMENLERİN FATİH PROJESİNDEN BEKLENTİLERİ İLE PROJE HAKKINDAKİ ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15),  (PDF)

Yaşaroğlu, C . (2018). Öğretim Programlarında Değerler: Hayat Bilgisi Dersi Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (5), 725-733. (PDF)

Yaşaroğlu, C. (2017).  Mekânsal bağlılık ölçeği: Türkçe’ye uyarlama çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2810-2817. (PDF)

Yaşaroğlu, C. (2017). 2015 HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. Journal of International Social Research, 10(51), 859–873. (PDF)

Poçan, S., & Yaşaroğlu, C. (2017). DİKİŞSİZ ÖĞRENME (SEAMLESS LEARNING) İLKELERİ BAĞLAMINDA EBA NIN MATEMATİK DERS İÇERİĞİNİN İNCELENMESİ. Journal of International Social Research, 10(51), 795–806. (PDF)

YAŞAROĞLU, C. (2015). Teachers' Opinions on the Effectiveness of Life Science Curriculum in Values Education. Anthropologist, 20(3), 510-514. (PDF)

YAŞAROĞLU, C. (2015). Examining the values in life science curriculum in terms of “consistency”. Participatory Educational Research, 2(1), 91-96., Doi: 10.17275/per.14.21.2.1 (Full Text) (PDF)

YAŞAROĞLU, C., MANAV F. (2015). Ögretım programına bağlılık ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of International Educational Sciences, 2(4), 247-258. (Full Text) (PDF)

YAŞAROĞLU, C. İlkokul programlarında yer alan değerler üzerine Karşılaştırmalı bir inceleme. Route Educational and Social Science Journal, 2(4), 164-174. (Full Text) (PDF)

YAŞAROĞLU, C. (2014). Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik Tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies(27), 123-134. (Full Text) (PDF)

YAŞAROĞLU, C. (2013). Türkiye'deki "Hayat Bilgisi" Ile Singapur'daki "Vatandaslık Ve Ahlak Egitimi" Derslerinin Degerler E. Journal of Turkish Studies, 8(8), 1453-1461. (Full Text) (PDF)

YAŞAROĞLU, C. (2013). Hayat Bilgisi Dersi Kazanımlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. Journal of Turkish Studies, 8(7), 849-858.  (Full Text) (PDF)

YAŞAROĞLU, C, AKDAG M (2013). İlköğretim Birinci Kademe İçin Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(13), 253-275. (Full Text) (PDF)

YAŞAROĞLU, C., AKDAĞ, M. (2013). İlköğretim Birinci Kademe (İlkokul) Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarinin Değerlendirilmesi. Electronic Journal of Education Sciences, 2 (4) (Full Text) (PDF)

 

Yaşaroğlu, C. (2012). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2 (4), 93-118.

Yaşaroğlu, C., Kaya, M.S. ve Bozkurt, M. (2018). THE TURKISH ADAPTATION OF PERSONAL RESPONSIBILITY SCALE (PRS): STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY. INTERNATIONAL CONGRESS ON TURKISH GEOGRAPHY SOCIAL SCIENCES RESEARCH II. 20-22 April, Turkey.

Yaşaroğlu, C., Kaya, M.S. ve Bozkurt, M. (2018). THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MEANING OF LIFE, PATIENCE, EMPATHY AND RESPONSIBILITY VALUES OF SUBSTANCE USERS. INTERNATIONAL CONGRESS ON TURKISH GEOGRAPHY SOCIAL SCIENCES RESEARCH II. 20-22 April, Turkey.

Yaşaroğlu, C.(2017), Öğretmenlik Mesleğinin Geleceği Üzerine Bir Öngörü Denemesi. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. 03-07 Mayıs 2017, Muğla. (Link) (PDF)

Yaşaroğlu, C. (2016), YENİ HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLERBAĞLAMINDA İNCELENMESİ. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 05 - 08 Mayıs 2016, Çanakkale. (Link) (PDF)

Yaşaroğlu, C. (2016), Kalkınma ve Eğitim İlişkisi Bağlamında FATİH Projesi. 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı. 15-16 Ekim 2016, Bingöl. (PDF)

Yaşaroğlu, C. (2015). İlkokul Programlarında Yer Alan Değerler Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Presented at the 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, MUĞLA. (Link) (PDF)

Yaşaroğlu, C.(2014), The Investigation of Classroom Teachers’ Views About Life Science Curriculum in the Context of Values Education”, V European Conference On Social and Behavioral Sciences, 11-14 September 2014, St. Petersburg, Russia. (Link) (PDF)

Yaşaroğlu, C. (2014), Hayat Bilgisi Ders Programında Yer Alan Değerlerin “Tutarlılık” Açısından İncelenmesi. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 16-18 Ekim 2014, Edirne. (Link) (PDF)

Yaşaroğlu, C. (2013), Cumhuriyetten Günümüze Öğretim Programlarında Alevilik. Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyumu. 3-5 Ekim 2013, Bingöl. (PDF)

Yaşaroğlu,C.(2011), "Değerler Eğitimi Açısından Hayat Bilgisi Öğretim Program Öğelerinin İncelenmesi", Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, 26-28 Ekim 2011. (Link)

Yaşaroğlu, C. (2011), "Değerler Eğitiminde İlköğretim Birinci Kademe İçin Ölçme ve Değerlendirme Örnekleri", Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, 26-28 Ekim 2011. (Link)

1. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Link)

TRB1/DFD/0016 nOLU Başarı Ellerimizde (Danışman) 28.05.2016 -28.08.2016
Yaşaroğlu, C. (2016). Cooperation and Importance of School and Family on Values Education. In A. Ecirli (Ed.), Recent Ideas and Research in Social Sciences. London: EUSER  (PDF)

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 “Eğitimde Paradigma Dönüşümü”. Üsküdar Üniversitesi Eğitimde Paradigma Dönüşümü Çalıştayı, 8-9 Şubat 2013, İstanbul.

Bilgi Çağında Sanal Dünyada Yaşamak ve Kimlik Bunalımı. Fujitsu Bingöl Bilişim Paneli, 26 Mart 2013, Bingöl.

III. Eğitim Yayıncılığı Çalıştayı. 12-16 Ağustos 2013, Ankara.

İnsanî Değerlerin Yeniden İnşası Çalıştayı, 17 Ocak 2014, İstanbul.

IV. Eğitim Yayıncılığı Çalıştayı, 24-25 Ağustos 2014, Ankara.

Verdiği Kurs, Seminerler

Yaşaroğlu, C. "Geleceğin Öğretmeni, Öğretmenin Geleceği", Zirvedekilerle Buluşma Eğitim Semineri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 30/05/2012, Bingöl.

Yaşaroğlu, C. "Sorun Çözme Becerileri". Zirvedekilerle Buluşma Eğitim Semineri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 30/05/2012, Bingöl. Yaşaroğlu, C. "Öfke Kontrolünde Değerler ve Duygusal Zeka",Çalışan Güvenliği Eğitimi, İl Sağlık Müdürlüğü , 25-27 Haziran 2012, Bingöl.

Yaşaroğlu, C. “Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim”, Aday Memurlar Hazırlayıcı Kursu, İl Müftülüğü, 7-28 Mart 2013.

Yaşaroğlu, C. “Etkili Eğitim – Öğretim Semineri”, Bingöl Üniversitesi Öğretim görevlisi ve okutmanlarına, 24-25 Nisan 2013, Bingöl.

EPODER

SÖDER (İl Temsilciliği)