BEKİR KOÇ

Arş. Gör. BEKİR KOÇ

Unvan : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

Email : bekirkoc@bingol.edu.tr

Dahili : 1759

Oda No : C-1/17


1989'da Samsun'da doğdu. İlkokulu Kastaonu/ Daday ilçesinde başlayıp Samsun'da bitirdi. Samsun Merkez Anadolu İmam- Hatip Lisesi'ni 2007 yılında bitirdi. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2008-2012 yılları arasında öğrenim gördü. 2012 yılından beri Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 

LİSANS

Üniversite

:

İstanbul Üniversitesi

Akademik Birim

:

İlahiyat Fakültesi

Program/Bölüm/Diğer

:

İlahiyat

Mezuniyet Tarihi

:

10.06.2012

 

 

YÜKSEK LİSANS

Üniversite

:

İstanbul Üniversitesi

Enstitü

:

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Anabilim Dalı/ Dilim dalı

:

Felsefe ve Din Bilimleri / Din Sosyolojisi

Tez Başlığı

:

Türkiye’de Tüketim Toplumu ve Din: Yabancılaşma Kavramı Analizi

Tez Danışmanı

:

Doç. Dr. İsmail DEMİREZEN

Mezuniyet Tarihi / Notu

:

08.07.2014

 
 
 
 
 

DOKTORA

Üniversite

 

:

Uludağ Üniversitesi

Enstitü

:

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Anabilim Dalı/ Dilim dalı

:

Felsefe ve Din Bilimleri / Din Sosyolojisi

Tez Başlığı

:

Din-Suç İlişkisi: Bingöl Örneği

Danışmanı

:

Prof. Dr. Abdurrahman KURT

Başlama

:

Eylül 2014

Mezuniyet Yılı

:

Devam ediyor... (Tez Dönemi)

 

Bekir Koç, “Yabancılaşma ve ModernTüketim Mabetleri Üzerine Bir Çözümleme”, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2013), C. 1, S. 2, ss. 205-225. [Full text online] [PDF]

Cengiz Mürselov, Bekir Koç, "Rusya ve Azerbaycan’da Din-Devlet İlişkileri", Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2016), C. 4, S. 8, ss. 182-209. [Full text online] [PDF]

 

Mehmet Seyman Önder, Bekir Koç, Uyuşturucunun Dinde Meşrulaştırılması Çabası ‘Ottur Günahı Yoktur!’, Gece Akademi, 2019.