RÜVEYDA ESRA ERÇİM

Dr. Öğr. Üyesi RÜVEYDA ESRA ERÇİM

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BESLENME VE DİYETETİK

Email : reercim@bingol.edu.tr

Dahili : 2269

Oda No : D/Z-10


 

DERECESİ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

 LİSANS

 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ               

 BESLENME VE DİYETETİK      

 YÜKSEK LİSANS 

 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  

 BESLENME VE DİYETETİK ABD- DİYETETİK PROGRAMI              

 DOKTORA

 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 BESLENME VE DİYETETİK ABD- DOKTORA PROGRAMI

 • Lisans Tezi: Yetişkin Bireylerde Zayıflama Amaçlı Bitkisel Destekler, İlaçlar ve Zayıflama Çaylarının Tüketim Durumunun Araştırılması (Eng: Investigation  of  adults' consumption status of herbal supplements, drugs and form tea for weight loss)- Danışman: Yrd.Doç. Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR
 • Yüksek Lisans Tezi: Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi ve Sağlıklı Yeme İndekslerinin Saptanması(Eng: Assessment of nutritional status of university students and determination of the healthy eating indices)- Danışman: Prof. Dr. Ayla Gülden PEKCAN 
 • Doktora Tezi: Hemodiyaliz Hastalarında Diyetin Besin Ögesi İçeriği ve Total Antioksidan Kapasitesi ile Serum Oksidatif Stres İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Eng: Assessment of the relationship between diet nutrient content and total antioxidant capacity with serum oxidative stress index in hemodialysis patients)- Danışman: Prof. Dr. Neslişah RAKICIOĞLU 
 • Diyetisyen- Bingöl Üniversitesi, Sağlık,Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı- (Kamu-1,5 yıl)
 • Diyetisyen- Yemek şirketi, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi (Özel Sektör- 3 ay)
 • Diyetisyen- Yemek şirketi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi- GATA Merkez (Özel Sektör-2 ay)
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERSLER 
DERSİN KODU DERSİN ADI
İSG416 ÇALIŞANLARIN BESLENMESİ VE BESİN SANİTASYONU
İSG213 İŞ SAĞLIĞINA GİRİŞ
SHÇ1117 ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE BESLENMESİ
OSD52 SAĞLIKLI BESLENME
İSG541 GIDA ZEHİRLENMELERİ
2019-2020 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI DERSLER
OSD52 SAĞLIKLI BESLENME
HEM1011 BESLENME İLKELERİ                                                                     
İSG416/ İSG2111 ÇALIŞANLARIN BESLENMESİ VE BESİN SANİTASYONU
İSG541 GIDA ZEHİRLENMELERİ

 

 • Elif İnan-Eroğlu, Cansu Özşin-Özler, Rüveyda Esra Erçim, Zehra Büyüktuncer, Meryem Uzamış-Tekçiçek, Bahar Güçiz-Doğan.Is diet quality associated with early childhood caries in preschool children? A descriptive study.The Turkish Journal of Pediatrics 2017; 59: 537-547. DOI: 10.24953/turkjped.2017.05.006 [Full Text Online].
 • Erçim RE, Baydaş B. Genç Yetişkinlerde Pasif Sigara Maruziyetinin Diyet Kalitesine, Oksidatif Stres İndeksine ve Beslenme Durumuna Etkisi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 2017, 31 (1): 1-10. (Ulusal) [Full Text Online] [PDF]
 • Bulut A, Bulut A, Erçim RE. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi, FNG & Bilim Tıp Dergisi, 2016, 2:2,105-112 [Full text online] [PDF]
 • Erçim RE, Pekcan GA. Genç Yetişkinlerin Beslenme Durumunun Sağlıklı Yeme İndeksi-2005 İle Değerlendirilmesi, Beslenme ve Diyet Dergisi, 2014, 42:2, 91-98.  [Full text online] [PDF]
 • Erçim,RE., Dişli F., Baydaş B. Aktif ve Pasif Sigara İçen Bireylerde Kardiyovasküler Risk Skorunun Belirlenmesi. II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (II. International Academic Research Congress- INES-2017), Sözel Sunum, ANTALYA, 18-21 Ekim 2017.
 • Erçim,RE., Dişli F., Baydaş B. Sigara İçen Gençlerin Fiziksel Aktivite, Enerji Harcaması ve Beden Kütle İndeksi Değerlerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (II. International Academic Research Congress- INES-2017), Sözel Sunum, ANTALYA, 18-21 Ekim 2017.
 • Erçim,RE., Dişli F., Baydaş B. Genç Bireylerde Yaşam Kalitesi İle Vücut Yağ Oranı ve Kan Basıncı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (II. International Academic Research Congress- INES-2017), Sözel Sunum, ANTALYA, 18-21 Ekim 2017.
 • Erçim,RE., Dişli F., Baydaş B. Genç Bireylerde Beslenme Alışkanlıklarının Ve Besin Tüketim Sıklıklarının İncelenmesi. II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (II. International Academic Research Congress- INES-2017), Sözel Sunum, ANTALYA, 18-21 Ekim 2017.
 • Erçim,RE., Dişli F., Baydaş B. Genç Bireylerde Sigara Kullanımının Günlük Enerji ve Besin Ögesi Alımları İle Türkiyeye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi Önerilerini Karşılanma Durumuna Etkisi. II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (II. International Academic Research Congress- INES-2017), Sözel Sunum, ANTALYA, 18-21 Ekim 2017.
 • Erçim,RE., Dişli F., Baydaş B. Sigara İçen Bireylerin Diyet Yağ Örüntüsünün ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (II. International Academic Research Congress- INES-2017), Sözel Sunum, ANTALYA, 18-21 Ekim 2017.
 • Erçim,RE., Baydaş B. Sigara İçen Bireylerde Diyetin Yağ Asidi Kalitesi ve Oksidatif Stres İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,Sözel bildiri, 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın Üniversitesi, 28 Haziran- 2 Temmuz 2017, AYDIN. 
 • Erçim RE., Pekcan, GA. Genç Bireylerde Diyet Kalite İndeksleri, Diyet Antioksidan Kalite Skoru (DAQs) ve Diyet Yağ Asidi Kalite İndeksi Arasinda İlişki Var Mıdır? Sözel Bildiri, Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın Üniversitesi, 28 Haziran- 2 Temmuz 2017, AYDIN.
 • Erçim RE., Bulut A. Physical activity, nutrional habits and snack food choices in emergency personnel. The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy “ICPESPT-2016”,Poster- P032, Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ, 18-20 Kasım 2016.
 • Erçim RE., Bulut A., Varsak S. The relation between obesity and mediterranean diet quality index in university students.The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy “ICPESPT-2016”,Poster- P031, Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ, 18-20 Kasım 2016. 
 • Bulut A., Erçim RE. Physical activity, obesity and depression in emergency personnel. The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy “ICPESPT-2016”, Sözel Sunum, Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ, 18-20 Kasım 2016. 
 • Bulut A., Erçim RE. Agriculture faculty students’ knowledge and opinıins about genetically modified foods. The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy “ICPESPT-2016”,Poster- P03, Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ, 18-20 Kasım 2016.
 • Varsak S., Erçim RE., Bulut A. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme Alışlanlıkları ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (I. International Academic Research Congress- INES-2016), Sözel Sunum-TR20160379, ANTALYA, 3-5 Kasım 2016. 
 • Özşin C., İnan E., Erçim RE., Uzamış-Tekçiçek M., Doğan B. (2015).  Mediterranean Diet Quality Index and dmft Relation in 3-6 years old children.  20th European Association of Dental Public Health Congress (Poster)(Yayın No:2039545)
 • Özşin C., Erçim R.E., İnan E., Bütüktuncer-Demirel Z., Uzamış- Tekçiçek M. (2015).  Early Childhood Caries and Body Mass Index Measurements in 3-6 Year-Old Children.  20 th European Association of Dental Public Health (Poster)(Yayın No:2039336)
 • Erçim RE, Bulut S, Turnagöl H.Yetişkin Bireylerin Sıvı Tüketim Durumu ve Vücut Kompozisyonlarının İncelenmesi,  13. Uluslararası Spor Bilimleri kongresi, sözel sunum-OP650, KONYA, 7-9 kasım 2014. 
 • Erçim RE, Pekcan GA. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumlarının Saptanması: Bingöl Örneği, 9. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, P045, Çankaya/ANKARA, 2-5 Nisan 2014.
 • Erçim RE, Pekcan GA. Üniversite Öğrencilerinin Sigara ve Alkol Kullanma Durumunun Besin Çeşitliliğine ve Beslenme Durumuna Etkisinin İncelenmesi, 9. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, P122, Çankaya/ANKARA, 2-5 Nisan 2014.
 • Erçim RE, Pekcan GA. Üniversite Öğrencilerinin Öğün Atlama Durumunun Öğün Öncesi Açlığa Etkisinin Değerlendirilmesi, 9. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, P128, Çankaya/ANKARA, 2-5 Nisan 2014. 
 • Erçim RE, Pekcan GA. Üniversite Öğrencilerinin Antropometrik Ölçümlerinin ve Vücut Ağırlığı Değişimlerinin Değerlendirilmesi, 9. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, P137, Çankaya/ANKARA, 2-5 Nisan 2014.
 • Erçim RE, Samur G. Üniversite Öğrencilerinin Zayıflama Amaçlı Bitkisel Çayları Kullanım Durumlarının Değerlendirilmesi, 9. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, P138, Çankaya/ANKARA, 2-5 Nisan 2014. 
 • Çam M, Büyükdere Y, Bozoğlan H, Bulduk Ü, Çalık G, Fışkın G, Erçim RE, Pekcan G. Değişik İllerde Yaşayan 19-49 Yaş Grubu Yetişkin Bireylerde Akdeniz Diyetine Uyumun Saptanması, 9. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, P156, Çankaya/ANKARA, 2-5 Nisan 2014. 
 • Erçim RE, Pekcan GA. Üniversitede Okuyan Kız Öğrencilerin Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi-2004 Önerilerini Karşılama Durumlarının İncelenmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P34, 25-27 Haziran 2015, Ankara. 
 • Erçim RE, Pekcan GA. 19-35 Yaş Arasındaki Bireylerde Beden Kütle İndeksi ve Zayıflama Yöntemi Seçimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P35, 25-27 Haziran 2015, Ankara. 
 • Samur G, Özsoy O,Baysal F, Erçim RE. Yetişkin Bireylerde Zayıflama Amaçlı Bitkisel Desteklerin İlaçların ve Çayların Kullanım Durumunun Saptanması, 5.Ulusal Obezite Kongresi, PS24, 6-9 Kasım 2008, Çeşme/İzmir. 

 

​​

Hakemlik yapılan Dergi Adı
Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi
Göç Dergisi
 • BÜBAP Projesi (BAP-SBF.2017.00.003): Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Burhanettin BAYDAŞ Araştırmacı: Araş. Gör. Rüveyda Esra ERÇİM; Araş. Gör. Tuğça ATÇALI Proje Başlığı: HİPERTİROİDİ OLUŞTURULAN RATLARDA ÇÖREK OTU VE ÇİNKO DESTEĞİNİN BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM VE LİPİT DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Proje Başlangıç- Bitiş Tarihi: 14.08.2017- 27.11.2018

 • BÜBAP Projesi (BAP-80-326-2015): Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Burhanettin BAYDAŞ Araştırmacı: Araş. Gör. Rüveyda Esra ERÇİM Proje Başlığı: YETİŞKİNLERDE SİGARANIN BESİN ÖGESİ VE ÇEŞİTLİLİĞİNE, KARDİYOVASKÜLER RİSK SKORUNA VE BAZI ANTİOKSİDAN PARAMETRELERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Proje Başlangıç- Bitiş Tarihi: 15.12.2015- 29.12.2016

 • Erçim, Rüveyda Esra. Bölüm: Obezitenin genetik sınıflandırılması ve gen-antropometri-diyet etkileşimi, Kitap: Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular-4 (Editör: Prof. Dr. Muhittin Tayfur) Bölüm:3, 31-49, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2016. 
 • TÜBİTAK 2237-B Sağlık Bilimleri Alanında Tübitak İçin Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Süreci, 21-23 Haziran 2019, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fİzyoloji ABD, MALATYA  (Ulusal).
 • DNA Hasarı, Onarımı ve Tandem Kütle Spektrometrik Değerlendirilmesi Teorik ve Uygulamalı Kurs (TÜBİTAK destekli), 5-8 Haziran 2018, Dokuz Eylül 1üniversitesi Tıp Fakültesi, İnciraltı-İZMİR (Ulusal). 
 • Protecting Human Research Participants, Web-based training course, The National Institutes of Health (NIH) Office of Extramural Research. Date:05.01.2017; Certification Number: 2061046.
 • Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili Eğitimi Kursu, Uzaktan Sertifika Eğitimi, İstanbul İşletme Enstitüsü,3-10 Ekim 2016, İSTANBUL.
 • Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi Kursu,Uzaktan Sertifika Eğitimi, İstanbul İşletme Enstitüsü, 3-10 Ekim 2016, İSTANBUL.
 • Sağlık ve Hastalık Durumlarında Değişim/Porsiyon Uygulamalarındaki Güncel Yaklaşımlar: Değerlendirme Kursu, Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Günleri, V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 25-27 Haziran 2015, Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara.
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Tıp Fakültesi Derslikleri, Sertifika, 04.05.2015 -13.05.2015 (80 saat)  (Ulusal)
 • Eğiticilerin Eğitimi Programı, Hacettepe Üniversitesi, Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi (12 saat) Kurs, 14.03.2015 -15.03.2015 (Ulusal)
 • İstatistiksel Analiz ve Değerlendirme Uygulamaları, Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Sayısal Analiz Laboratuvarı (108 saat), Kurs, 02.11.2012 -29.12.2012 (Ulusal)
 • Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Uygulama Kursu, (TÜBİTAK kapsamında proje hazırlama, uygulamalı eğitim) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 09.07.2012 -15.07.2012 (Ulusal).
 • Bilgisayar İşletmenliği Kursu,  Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi (72 saat), Kurs, 07.09.2008 -04.11.2008 (Ulusal)
 • Karbonhidrat Sayımı ve İnsülin Pompası Uygulamaları Kursu, VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 5 Nisan 2008, Antalya