Ufuk2020 Marie S. Curie Bilgi Günü 6 Aralık'ta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Düzenleniyor

Üniversitede ya da sanayi kuruluşlarında çalışan deneyimli araştırmacıların, genç araştırmacıların eğitimine yönelik olarak yazacakları proje önerileri kapsamındaki Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks-ITN) çağrısı başta olmak üzere tüm Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları hakkında 6 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bir Bilgi Günü gerçekleşecek.  

Bilgi Günü kapsamında detaylı bilgi verilecek ve herhangi bir konu sınırlaması olmadan proje önerisi yazılabilecek çağrılar şu şekildedir:

  • Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks - ITN): Henüz doktora derecesini almamış ya da 4 yıldan az araştırma deneyimi olan araştırmacılar için burs-destek imkânı sağlamaktadır. Desteklenen ITN projeleri kapsamında, proje ortağı kuruluşlar yenilikçi bir konuda araştırma yaparken, araştırma pozisyonları açarlar ve kariyerlerinin başındaki araştırmacıları (yüksek lisans, doktora öğrencileri gibi) istihdam ederek eğitirler. Avrupa Komisyonu ise bu projelerde istihdam edilen araştırmacılara burs imkânı sunar.
  • Bireysel Burslar (Individual Fellowships - IF): Doktora derecesine sahip ya da en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacılar için burs-destek sağlar. Bireysel Burslar kapsamında, Avrupa ve Avrupa dışındaki ülkelerde araştırma faaliyetlerini sürdüren ve ülkemize dönmeyi planlayan veya henüz dönmüş araştırmacılar desteklenir. Türkiye’den farklı ülkelere gitmek isteyen araştırmacıların da başvuruları mümkündür.
  • Araştırma-Yenilikçilik Değişim Programı (Research Innovation Staff Exchange - RISE): Asgarî ve azamî deneyim şartı olmadan, her seviyeden araştırmacının kurumunu terk etmeden katılabileceği bir değişim programıdır. RISE Programı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlar aracılığı ile Türkiye ile Avrupa içinden ve dışından ülkeler arasında gerçekleştirilecek araştırma personeli, teknik ve idarî personel değişimi yoluyla sektörler (akademi / sanayi) ve ülkeler arası bilgi, teknoloji ve tecrübe transferinin sağlanması hedeflenir.
  • Burslara Katkı Fonu (COFUND): Program kapsamında, Ülkemizde araştırma bursu veren ya da vermeye aday kuruluşlar desteklenir. COFUND ile Türkiye’den hâli hazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programların desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara ek fon sağlanması hedeflenir. COFUND’a burs programı başvurusunda bulunan kuruluşun önerileri onaylandığı takdirde Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta ve böylece ulusal kuruluşlar aracılığıyla burs imkânları sunulur.

 

 Notlar:

Etkinlik tüm katılımcılar için ücretsiz olup, katılım için kayıt yapılması yeterlidir. Kayıt olmak için lütfen tıklayınız.

Etkinlik programına ve adres bilgisine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Etkinlik sonrasında araştırmacılarımızın hazırlamakta oldukları proje önerileri özelinde görüşmeler gerçekleştirilebilecektir.

Marie Skłodowska-Curie Alanı (MSCA) altında yer alan tüm çağrılar hakkında sorularınız olması halinde MSCA Türkiye ekibine ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile ulaşabilirsiniz.