TÜBİTAK, 1002 - Hızlı Destek Programı

1002 - Hızlı Destek Programı

Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en fazla 12 ay olabilir.

PROJE BÜTÇESİ

2019 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil) yıllık 45.000 TL’dir. Bu program kapsamında yürütücü ve araştırmacılara PTİ ödemesi yapılmamaktadır. Burslar ile ilgili üst sınırlar aşağıda verilmiştir:

İlgili sayfa linki:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1002-hizli-destek-programi