T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rekabetçi Sektörler Programı/Diyarbakır

 

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 30.04.2019 tarihinde, Diyarbakır ilinde Karacadağ Kalkınma Ajansında Rekabetçi Sektörler Programı ikinci dönemi bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya, Merkez Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Usame DEMİR, Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Mahmut BUYANKARA ve Öğr. Gör. Fevzi ŞEVİK katılım sağlamıştır.